Een schutting hoger dan 1 meter?

Met name bij hoekwoningen bestaat vaak de wens om de tuin direct naast de woning af te schermen met een schutting, hekwerk, muur of vergelijkbare constructie.  Plannen om langs een gedeelte van uw voortuin een meer dan 1 meter hoge afscheiding te plaatsen? Overleg dan uw plannen eerst met de Afdeling Wonen & Werken van de gemeente Hulst, bereikbaar via 14 0114.

Het in de voortuin plaatsen van een afscheiding met een hoogte van maximaal 1 meter is bijna altijd zonder omgevingsvergunning toegestaan. Dat is niet het geval als de afscheiding hoger is dan 1 meter. Dan is er bijna altijd een omgevingsvergunning nodig. Of de vereiste omgevingsvergunning kan worden verleend wordt per geval beoordeeld.

In de praktijk wordt de gemeente regelmatig geconfronteerd met situaties waarin een hoge groene haag in de voortuin wordt vervangen door een afscheiding met een hoogte van meer dan 1 meter. Bomen, struiken en andere planten zijn geen bouwwerk en vallen niet onder de bouwregelgeving. Constructies zoals een schutting, hekwerk of muur voldoen echter aan de definitie “bouwwerk”. Die vallen dus wel onder de bouwregelgeving. Bij het vervangen van een hoge groene haag in de voortuin door een schutting, hekwerk of muur moet dan ook rekening worden gehouden met de bouwregelgeving.

NB: Voor de situatie op de foto is een omgevingsvergunning verleend.