Eenmalige energietoeslag

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu landelijk de energietoeslag. Wie en hoe in de gemeente Hulst deze toeslag krijgen, leest u in dit bericht.

Maatregelen ter ondersteuning
Van veel producten en diensten zijn de prijzen flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer en vooral van energie. Daarom neemt de overheid een aantal maatregelen om huishoudens en bedrijven financieel te ondersteunen, zoals het verlagen van de energiebelasting. Per huishouden gaat het over ongeveer 400 euro bij een gemiddeld verbruik. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag. De verlaging van de energiebelasting en de energietoeslag zorgen er samen voor dat veel mensen de energierekening kunnen blijven betalen.

Wat is een eenmalige energietoeslag en voor wie is het bedoeld?
De energietoeslag is een eenmalige tegemoetkoming voor de extra energiekosten voor het jaar 2022. Deze toeslag is er voor huishoudens met een laag inkomen op of net boven het sociaal minimum. Het gaat om een inkomen tot 120% van het sociaal minimuminkomen. De toeslag wordt verstrekt aan de hoofdbewoner. Bent u bijvoorbeeld een inwonend kind bij uw ouders? Dan ontvangt u geen energietoeslag.
De hoogte van de eenmalige energietoeslag is 800 euro per huishouden. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u recht hebben op de energietoeslag. We adviseren het geld opzij te zetten voor de jaarafrekening van uw energieleverancier.

Hoe ontvangt u de energietoeslag?
Er zijn twee manieren om de energietoeslag te ontvangen:
-    Automatisch
De gemeente regelt voor een aantal groepen dat ze de energietoeslag automatisch ontvangen. Deze groepen hoeven de toeslag dus niet zelf aan te vragen. U ontvangt de toeslag automatisch als u algemene bijstand ontvangt, een toekenning heeft op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening of een uitkering ontvangt. Daarnaast wordt de energietoeslag ook automatisch verstrekt indien u in het afgelopen kwartaal een individuele inkomenstoeslag, bijzondere bijstand of een voorziening op grond van het gemeentelijk minimabeleid heeft ontvangen. U ontvangt hierover een brief van ons. De toeslag ontvangt u voor 1 mei 2022.
-    Op aanvraag

Behoort u niet tot een van de bovenstaande doelgroepen, maar heeft u wel een laag inkomen? Dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen. Aanvragen kan tot en met 31 december 2022.

Waar kan ik de energietoeslag aanvragen?
Het aanvraagformulier wordt begin mei 2022 op deze website geplaatst.

Bent u bekend met de mogelijkheden om energie te besparen?
Op onze pagina over energiebesparing en opwekken vindt u informatie over onder andere energiebesparing, het verduurzamen van uw woning en subsidies. Het Duurzaam Bouwloket kan helpen met uw vragen over bijvoorbeeld het besparen van gas en elektra. Zij zijn bereikbaar op 072 74 33 956.

Heeft u financiële hulp nodig?
Er is ondersteuning voor iedereen met geldzorgen. Laat de zorgen niet groeien en neem actie!
Er zijn verschillende mogelijkheden. Welke past bij u?
•    Bel 0800-8115 voor advies in uw situatie.
•    Kijk op SchuldHulpMaatje wat zij voor u kunnen betekenen.
•    Uiteraard kunt u ook met Hulst voor Elkaar of gemeente Hulst contact opnemen.
Kijk op Tips bij geldzorgen - gemeente Hulst.

Veel gestelde vragen energietoeslag