Eenzaamheid hoog op agenda gemeente Hulst

In 2020 staat eenzaamheid hoog op de agenda van de gemeente Hulst. Het college van burgemeester en wethouders stelde daar op 31 maart 2020 de speerpunten voor vast.

Eenzaamheid, een thema waar iedereen mee te maken kan krijgen. Dat geldt voor zowel jongeren als ouderen. Eenzaamheid kent helaas een stijgende trend. Zeker in deze tijd van maatregelen in het kader van het coronavirus. Het kan serieuze gevolgen hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek.

Wat vooraf ging
Er werd in de gemeente Hulst al een langere tijd ingezet op het tegengaan van eenzaamheid. Sinds 2019 is het thema nog urgenter geworden. Toen werd ook het landelijk actieprogramma “Eén tegen Eenzaamheid” van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgezet. Het doel van dit actieprogramma is de trend van eenzaamheid te doorbreken. Wethouder René Ruissen heeft hier zijn handtekening onder gezet. Daarmee is het thema eenzaamheid nog hoger op de agenda gekomen.
In 2020 zijn er in de gemeente Hulst vier aandachtspunten op basis waarvan eenzaamheid zal worden bestreden.
Dit zijn:      1. opsporen van eenzamen
                   2. aanpak voor jong & oud  
                   3. duurzame inzet  
                   4. bespreekbaar maken & taboe doorbreken.

Per punt worden acties ontwikkeld. Voorbeelden van acties zijn het signaalpunt, huisbezoeken, een vriendengroep Millenials, een maatjesproject voor met name kwetsbare jongeren, een lief- en leedproject en de oprichting van een lokale coalitie om samen de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan.

Meer informatie op: www.eentegeneenzaamheid.nl.