Eerste stap naar uitbreiding Groote Kreek

Het is alweer twintig jaar geleden dat in Hulst de eerste woningen in woonwijk Groote Kreek werden gebouwd. De wijk bestaat ondertussen uit vier delen en telt nu 383 woningen, 16 appartementen en 15 woonwagenstandplaatsen. Gedacht wordt nu aan een mogelijke uitbreiding van de wijk.

Op 13 december 2018 heeft de gemeenteraad een voorkeursrecht gelegd op de percelen ten zuiden van de woonwijk Groote Kreek. Dit recht geldt drie jaar. Dat maakt dat de gemeente in die periode het eerste recht tot aankoop van deze percelen heeft. Dit heeft de gemeente gedaan om een mogelijke uitbreiding van de woonwijk mogelijk te maken.