Eind februari belastingaanslagen

U ontvangt binnenkort de belastingaanslag van Sabewa Zeeland. Daarop staan zowel de gemeentelijke belastingen als de waterschapsbelastingen.

Digitale belastingaanslag of in de brievenbus
Bent u aangemeld voor de Berichtenbox? Dan ontvangt u de aanslag alleen digitaal via de Berichtenbox. De Berichtenbox vindt u op www.mijn.overheid.nl. Ook kunt u uw aanslagbiljet en taxatieverslag inzien via “Mijn Sabewa” op www.sabewazeeland.nl. In beide gevallen heeft u uw DigiD nodig.
Bent u niet aangemeld voor de Berichtenbox? Dan ontvangt u de aanslag per post.

WOZ-waarde
Op het aanslagbiljet staat de nieuwe WOZ-waarde van uw woning. Bij het bepalen van de WOZ-waarde kijkt Sabewa Zeeland onder meer naar de marktwaarde en de verkoopprijzen van soortgelijke woningen in de omgeving. Stijgen de huizenprijzen? Dan stijgen ook de WOZ-waarden.

Betaling
De betaling van de termijnbedragen regelt u zelf. Dat kan door een automatische incasso te geven. Dat kan via www.sabewazeeland.nl. U kunt ook het bedrag zelf overmaken vóór de genoemde vervaldata.
Op het aanslagbiljet staan ook QR-codes. Als u die scant, kunt u de betaling rechtstreeks digitaal in uw bankomgeving uitvoeren. Let op! Als u via de QR code betaalt, schrijft Sabewa het bedrag direct van uw bankrekening af.

Heeft u problemen om de aanslag tijdig te betalen? Spreek dan een betalingsregeling af of vraag uitstal van betaling aan. Mail hiervoor naar innen@sabewazeeland.nl . Ook kunt u bellen naar (088) 99 95 800 (tussen 9.00 - 13.00 uur).

Kwijtschelding
Als u recht heeft op kwijtschelding, dan ziet u dit op de aanslag. Achter de belastingsoorten waarvoor kwijtschelding is verleend, staat een bedrag van 0 euro. Heeft u nog geen kwijtschelding ontvangen en denkt u wel recht te hebben op kwijtschelding? Dien dan een kwijtscheldingsverzoek in via www.sabewazeeland.nl/mijn-sabewa.

Vragen over uw aanslagbiljet
Meer informatie over de belastingaanslag vindt u op de achterzijde van het aanslagbiljet of op www.sabewazeeland.nl.
Vragen over uw belastingaanslag of het niet eens bent met uw aanslag? Neem dan contact met Sabewa. U kunt uw vraag stellen via een contactformulier op hun website. Daarnaast zijn zij op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00 – 13.00 uur. U kunt bellen naar (088) 99 95 800.

Vragen over WOZ-waarde
Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw woning? Stel uw vragen direct aan de taxateurs van Sabewa. U kunt een e-mail sturen naar taxateurs@sabewazeeland.nl . U krijgt binnen vijf werkdagen antwoord op uw vraag. U kunt uw taxatieverslag downloaden via www.sabewazeeland.nl/mijn-sabewa.
Wilt u bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde? Dat kan kosteloos bij Sabewa Zeeland. Dien daarom uw bezwaar rechtstreeks in via www.sabewazeeland.nl/bezwaar of stel uw vraag via het e-mailadres taxateurs@sabewazeeland.nl.