Elkaar ontmoeten in de Dullaertwijk

De Dullaertwijk in Hulst ontstond zo’n zestig jaar geleden. Het is een grote en mooie woonwijk. De wijk heeft al jaren geen voltallige wijkraad. Daarom pakt het gemeentebestuur het diamanten bestaan van de wijk aan als moment om een ontmoetingsbijeenkomst voor de inwoners te organiseren.

De bijeenkomst staat te gebeuren op maandag 2 maart 2020. Alle inwoners zijn uitgenodigd om op gemoedelijke wijze met elkaar – en het college van burgemeester en wethouders - te babbelen over het goede van de wijk, over wat anders/beter zou kunnen in de toekomst en over wat samen kan in de wijk.  De bijeenkomst begint om 19.30 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur). Het wordt een gezellige avond waarbij ontmoeten centraal staat.

Alle inwoners van de wijk ontvangen een uitnodiging voor de bijeenkomst. Zij die per abuis geen uitnodiging ontvangen, kunnen dit melden op communicatie@gemeentehulst.nl Er wordt dan nog een uitnodiging toegestuurd.