Energievergoeding voor mensen met een lager inkomen

De kosten voor energie stijgen fors voor huishoudens. Voor alle huishoudens gaat het kabinet de energiebelasting verlagen. Ook stelt het kabinet extra geld beschikbaar waarmee mensen met een laag inkomen een vergoeding krijgen om de stijgende energieprijzen op te vangen.
Het kabinet werkt nu aan een regeling die ervoor zorgt dat de gemeenten deze vergoeding waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2022 kunnen uitbetalen. Het gaat om ongeveer 200 euro per huishouden.

Wie ontvangt de energievergoeding?
De regeling is voor mensen met een laag inkomen. Bijvoorbeeld mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente. Zij hoeven geen aanvraag voor deze energievergoeding in te dienen. Het bedrag wordt dan vanzelf overgemaakt in (waarschijnlijk) het eerste kwartaal van 2022.
Ook andere doelgroepen komen misschien in aanmerking. Hier moet nog duidelijkheid over komen. We houden u op de hoogte.

Wie moet er een aanvraag doen?
Zodra er meer duidelijkheid is wie recht heeft op de vergoeding, maken we dit bekend. Ook zullen we dan aangeven hoe de aanvraag kan worden gedaan. U kunt pas een aanvraag indienen wanneer de regeling van kracht is. Zodra er meer bekend is over hoe en wanneer u deze aanvraag kunt indienen, maken we dit bekend op onze website.

Extra aanvulling
Het extra vrijgemaakte geld komt bovenop de 3,2 miljard euro die het kabinet al eerder had toegezegd om de energiebelasting eenmalig te verlagen. Huishoudens met een gemiddeld gebruik betalen hierdoor volgend jaar ongeveer 400 euro minder aan energiebelasting. Volgens het kabinet is dit onvoldoende om de laagste inkomens te helpen. Daarom krijgen deze huishoudens de extra aanvulling van ongeveer 200 euro.

Heeft u financiële hulp nodig?
Iedereen die geldzorgen heeft of problemen heeft om de rekeningen te betalen kan hulp krijgen. Laat de zorgen niet groeien en neem actie!

Er zijn verschillende mogelijkheden. Welke past bij u?
•    Bel 0800-8115 voor advies in uw situatie.
•    Kijk op www.schuldhulpmaatje.nl wat zij voor u kunnen betekenen.
•    Uiteraard kunt u ook met Hulst voor Elkaar of gemeente Hulst contact opnemen.
Verdere tips bij geldzorgen vindt u ook op onze website op deze pagina.