Enquête Rekenkamercommissie naar dienstverlening

De rekenkamercommissie Hulst Terneuzen doet - in nauwe samenwerking met de gemeenten - onderzoek naar de ervaringen met de dienstverlening in de gemeenten Hulst en Terneuzen. De onderzoeken lopen afzonderlijk maar wel gelijktijdig.

Met ervaringen met de dienstverlening bedoelt de rekenkamer alle contacten die via het klantcontactcentrum en de gemeentewinkel lopen en die u nodig hebt om een document of dienst aan te vragen, een melding te doen of een vraag te stellen. Bijzondere aandacht gaat dit jaar naar de dienstverlening tijdens de coronacrisis en uw ervaringen met de informatievoorziening hierover vanuit de gemeente. Eind dit jaar brengt de rekenkamercommissie verslag uit aan de gemeenteraden over uitkomsten van het onderzoek.

Uw mening is van groot belang! Daarom nodigt de rekenkamercommissie u van harte uit om aan deze enquête mee te doen. Het invullen ervan kost ongeveer 15 minuten. Het spreekt vanzelf dat de gegevens vertrouwelijk worden verwerkt. Deze zijn op geen enkele wijze terug te voeren op personen of organisaties. De resultaten van het onderzoek worden begin volgend jaar verwacht.

De enquête wordt online afgenomen.
Zo’n 1500 inwoners van de gemeente Hulst ontvangen een brief met de vraag om deel te nemen aan het onderzoek. Nog eens 300 anderen krijgen dat verzoek via e-mail.

U kunt meedoen vanachter uw computer, met uw smartphone of tablet.
U kunt de enquête openen via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/dienstverleningHulst.

Wilt u toch liever een papieren enquête invullen? Stuurt u dan een bericht aan rekenkamer@terneuzen.nl. U ontvangt dan een papieren enquête. Die kunt u invullen en retourneren.

Vragen over dit onderzoek? Mailt u dan naar rekenkamer@terneuzen.nl