Enquête lokale democratie

Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen?

Om hier meer zicht op te krijgen, zetten we de Quick Scan Lokale Democratie in. U kunt deze vragenlijst online invullen. We zijn benieuwd naar uw mening. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

De vragenlijst is te vinden op: www.quickscanlokaledemocratie.nl/form/quick-scan-lokale-democratie-hul

Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten. U kunt de vragenlijst tussentijds opslaan, om later verder te gaan. De antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport. Dat rapport wordt gebruikt om samen te werken aan een nog betere lokale democratie.