Enquête toekomst van de liniedijk

Het recreatieve en sportieve gebruik van de Liniedijk in Hulst is in de loop van de tijd toegenomen. De belangrijke cultuurhistorische en natuurlijke waarden van het gebied staan ondertussen onder druk. De diverse gebruikers ondervinden hinder van elkaar. Daarom doen we onderzoek naar het gebruik van de Liniedijk. Dat doen we met een enquête.

Wat onderzoeken we?
We willen graag een beter beeld krijgen van hoe de Liniedijk op dit moment wordt gebruikt. Ook willen we weten wat de gebruikers van de Liniedijk belangrijk vinden.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut voor Omgevingskwaliteit.

Wat is het doel?
We gebruiken de resultaten van dit onderzoek om een toekomstplan voor de Liniedijk te maken. Door deelname aan de enquête, kunnen we ook de ervaringen en mening meenemen in dat plan.

Vult u de enquête in?
De enquête vindt u op http://mpt.link/liniedijk
Het invullen hiervan duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Invullen van de enquête kan tot en met 2 mei 2022.