Extra budget riool- en herinrichtingswerk binnenstad Hulst

In de Binnenstad van Hulst moet in de Kleine Bagijnestraat en omgeving de riolering worden vervangen. Tegelijkertijd wordt dit gebied heringericht. Voor de hele klus is ruim 160.000 euro meer nodig dan geraamd. Aan de gemeenteraad de vraag om dit extra bedrag beschikbaar te stellen.

Welke straten?
De werken vinden plaats in de Lange Nieuwstraat, Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat, Tuinstraat en Bagijnesteeg.

Wat gaat er gebeuren?
De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de bestaande gemengde riolering door een nieuw gescheiden stelsel. In het nieuwe rioolsysteem worden regenwater en vuilwater apart afgevoerd. Verder krijgen de wegen, trottoirs en pleinen een complete herinrichting. Waar nodig wordt ook de openbare verlichting vernieuwd. In de Tuinstraat vinden geen rioolwerkzaamheden plaats. Daar wordt alleen de bestrating vervangen.

Hogere kosten
De kosten voor het werk bedragen 1.585.000 euro. Voor het totaalproject was een bedrag van 1.424.500 euro beschikbaar. Een extra bedrag van 160.500 euro is nodig. De extra kosten zijn onder andere te wijten aan gestegen prijzen van de benodigde materialen en aan het budget voor onvoorziene zaken. Tijdens haar vergaderging van 29 juni 2021 buigt de raadscommissie Ruimte zich hierover.

Planning
Het is de bedoeling om in september 2021 met de werken te starten. Het streven is het werk klaar te hebben in het voorjaar van 2022.
De werken starten aan de zijde van de Graauwse Poort en schuiven vervolgens op in de richting van de Houtmarkt. Als laatste vinden werkzaamheden plaats in de Tuinstraat.