Extra trainingen voor statushouders

Tot eind 2021 zetten alle Zeeuwse gemeenten in op een intensief (arbeids)integratieproject voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning, statushouders genoemd. Voor hen zijn zeven trainingen beschikbaar. Dat zijn trainingen op het gebied van vaktaal, VCA-certificaat, persoonlijkheidsontwikkeling en budgetbeheer. Die worden georganiseerd onder de paraplu van de arbeidsmarktregio Zeeland, “Aan de slag in Zeeland”.

Het project heet Nieuwe Zeeuwen. Het doel ervan is om voor ongeveer zeshonderd statushouders de kansen op de arbeidsmarkt/een opleiding te vergroten. Nieuwe Zeeuwen wordt voor een flink deel bekostigd vanuit een Europese subsidie van het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF). De rest betalen de Zeeuwse gemeenten.

De gemeente Hulst doet mee aan het project Nieuwe Zeeuwen. Momenteel nemen verschillende statushouders met een inburgeringsontheffing deel aan een intensief taal- & participatietraject. Dit traject wordt door taalaanbieder Scalda gegeven.

Logo AMIF