Facelift voor looproute tussen binnenstad en Stationsplein

De looproute tussen de Hulster binnenstad naar het Stationsplein krijgt een facelift. Momenteel is de route weinig interessant en zeker niet fraai. Dat wordt anders! Hoe anders wordt de komende tijd in overleg met onder andere de ondernemersvereniging Hulst Vestingstad en Wijkraad Hulst Zuid bekeken.

De route loopt vanaf de Stationsweg via de Traverse en het Havenfort, over het bruggetje, naar het Stationsplein. Bedoeling is dit gebied een aanzienlijke kwaliteitsimpuls te geven en ook het groene karakter van het stadspark voort te zetten op het Havenfort.

Op het Havenfort zijn ook de camperplaatsen gevestigd. Tezamen met de vernieuwing en aanpassing van de looproute worden ook de camperplaatsen herbekeken.

Het streven is om voor het eind van dit jaar duidelijkheid te hebben over hoe een en ander vorm zal worden gegeven.