Geen bouw Tragel aan Van der Maelstedeweg Hulst

Er wordt niet verder gegaan met de nieuwbouwplannen voor Tragel aan de Van der Maelstedeweg 56-60 te Hulst. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Hulst besloten.

Op de locatie aan de Van der Maelstedeweg staan nu drie woningen. Deze zijn eigendom van Woonstichting Hulst. De Woonstichting had samen met Tragel plannen om op deze locatie een complex te realiseren met 24 zorgappartementen. Daarvoor was in 2019 een vergunning aangevraagd. Deze vergunningsprocedure is in goed overleg met alle partijen stop gezet.

Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat op de betreffende locatie onvoldoende mogelijkheden aanwezig zijn om tot een goede ruimtelijke ordening te komen. Doordat het plan 24 appartementen omvat, wordt het pand te fors. Daarnaast is het voor de ontwikkelaar binnen dit projectvoorstel niet mogelijk om te voldoen aan de gestelde voorwaarden wat betreft parkeren en privacy. Tenslotte bleek in de nabije woonomgeving ook onvoldoende draagvlak voor de plannen.  

Het Hulster gemeentebestuur vindt het jammer dat - ondanks alle inspanningen – de plannen binnen de gestelde kaders niet tot uitvoer kunnen worden gebracht. Samen met Woonstichting Hulst wordt bekeken of een alternatieve invulling voor de locatie kan worden gevonden. Met Tragel gaat de gemeente opzoek naar een alternatieve locatie voor de zorgwoningen.