Geen restafval in groene of blauwe rolemmers

Groene rolemmers zijn voor groenten-, fruit en tuinafval. Dat moet bij iedereen bekend zijn. Toch treft de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) met regelmatig restafval aan in de groene rolemmers. En niet alleen in de groene rolemmers. Ook in de blauwe rolemmers – bedoeld voor oud papier & karton - zit met regelmaat restafval. Dat geldt ook voor de zakken met PDM (plastic, drankkartons en blik). Dat kan écht niet.

Afvalstromen zijn hierdoor vervuild en kunnen niet zoals bedoeld worden verwerkt. Dat gaat ten koste van het milieu. Het zorgt ook voor extra kosten. Hogere kosten betekenen ook hogere gemeentelijke heffingen voor de afvalinzameling en dat wil niemand.
 
Daarom gaat de ZRD extra aandacht besteden aan de inhoud van rolemmers. Een rolemmer die niet de correcte inhoud heeft, wordt niet geleegd. Daarnaast krijgt het betreffende adres extra aandacht en zal goed in de gaten worden gehouden. Deponeer afval daar waar het hoort!