Geen vergaderingen raadscommissies Hulst

Op donderdag 12 november 2020 staat de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad van Hulst gepland. Hoe deze vergadering zal plaatsvinden, moet nog worden bepaald. Wel is al duidelijk dat deze raadsvergadering niet – zoals gebruikelijk – wordt voorbereid in de raadscommissies.

De vergaderingen van de raadscommissies gaan in oktober niet door. Er zijn maar enkele voorstellen. Besloten is dat - gezien de huidige landelijke coronamaatregelen – het niet noodzakelijk is in deze situatie de vier raadscommissies te laten plaatsvinden. Alle voorstellen worden nu besproken in de vergadering van de gemeenteraad van 12 november 2020.

De vergaderstukken zijn enkel online te raadplegen op www.gemeentehulst.nl.

Voor meer informatie over het bovenstaande, kan men zich melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.