Gemeente Hulst complimenteert mantelzorgers

Bent u mantelzorger? Dan kunt u nu een Mantelzorgcompliment aanvragen. Met deze jaarlijkse waardering bedankt Hulst alle mantelzorgers die zich inzetten voor een inwoner van de gemeente. In 2020 ontvingen 650 mantelzorgers het Mantelzorgcompliment. 

Mantelzorgers zorgen langdurig voor iemand in hun omgeving. Dit zijn de inwoners die langdurige zorg hebben voor ouders, een chronisch zieke partner, familie met psychische problemen of zorg voor een gehandicapt kind. Zij doen waardevol werk en verdienen steun en waardering. Stichting Hulst voor Elkaar verzorgt het Mantelzorgcompliment in opdracht van de gemeente. Stichting Hulst voor Elkaar geeft mantelzorgers praktisch en sociaal een steuntje in de rug. Op dit moment staan 867 mantelzorgers geregistreerd. Vele anderen in Hulst zijn ook mantelzorger, maar (nog) niet bekend bij de stichting Hulst voor Elkaar.

Eenmalige uitkering
Alle mantelzorgers in de gemeente Hulst die voldoen aan bepaalde voorwaarden, komen in aanmerking voor het Mantelzorgcompliment: een eenmalige uitkering van 75 euro. Dit geldt ook voor mantelzorgers die buiten de gemeente wonen, maar zorgen voor een inwoner van de gemeente Hulst. Per hulpvrager kunnen meerdere mantelzorgers worden gewaardeerd.

Wanneer komt u in aanmerking voor het Mantelzorgcompliment?
•    U woont in de gemeente Hulst en/of de zorgvrager woont in de gemeente Hulst;
•    U verleent gemiddeld acht uur per week mantelzorg aan een naaste, bijvoorbeeld: familielid, partner, kind, ouder, vriend of buur die een handicap, chronische ziekte, psychiatrische aandoening of verslaving heeft;
•    De mantelzorg duurt langer dan drie maanden en de verwachting is dat deze zorg blijvend is;
•    Als u op dit moment geen mantelzorger meer bent (bijvoorbeeld door het overlijden van de persoon waar zorg aan is verleend), maar eerder dit jaar wel, komt u toch in aanmerking voor het Compliment.

Vul het aanvraagformulier digitaal in op www.hulstvoorelkaar.nl/voorelkaar/steunpunt-mantelzorg/mantelzorgcompliment  of vraag er een aan via (0114) 684700. Zorg er voor dat u uw aanvraag uiterlijk 1 oktober 2021 indient.