Gemeente Hulst start juridische procedure over PFAS

Gisteravond voerden de gemeenteraad en het college van B&W van Hulst overleg over de activiteiten die de gemeente kan ondernemen om te voorkomen dat met PFAS vervuild Scheldewater de Hertogin Hedwigepolder in kan stromen.

De verontreiniging van bodem en water met PFAS-stoffen kan grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Op dit moment worden verschillende onderzoeken uitgevoerd die duidelijkheid moeten geven over aard en omvang van de risico’s. Zowel bij het college als de gemeenteraad bestaat grote ongerustheid over het toelaten van Scheldewater in de Hertogin Hedwigepolder, omdat dit leidt tot een verdere verspreiding van PFAS-verontreiniging. 

Gemeenteraad en college van B&W hebben vandaag een brief gestuurd aan PFAS-minister Harbers. Zij vragen daarin om een serieuze behandeling van het PFAS-dossier. Ook nodigen zij de minister uit voor een gesprek op korte termijn. Belangrijke boodschap voor de minister is dat gewacht moet worden met de dijkdoorbraak bij de Hedwigepolder tot de onderzoekresultaten bekend zijn. Daarnaast start de gemeente een juridische procedure om uitstel van de dijkdoorbraak te bereiken, in de vorm van een handhavingsverzoek.