Gemeente Hulst zet zich in voor meer zon-op-dak

Op dinsdag 24 september 2019 organiseerde de gemeente Hulst een bijeenkomst Zon-op-dak. Tijdens deze bijeenkomst werden (grote) dak-eigenaren geïnformeerd en gestimuleerd om zonnepanelen te installeren. Eigenaren van (grote) daken met voldoende aansluitcapaciteit ontvingen een uitnodiging. Er zijn ruim tweehonderd uitnodigingen verstuurd.

Beleid gemeente Hulst
Op 8 november 2018 stelde de gemeenteraad van Hulst de beleidsregels ‘Zon- en windenergie gemeente Hulst’ vast. Daarin is de voorkeur gegeven aan het realiseren van zonnepanelen op grote daken. Voor zon-op-dak hoeft namelijk geen vruchtbare agrarische landbouwgrond te worden bestemd voor zonneparken. De bestaande bebouwing kan worden gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen. De opgewekte energie wordt dan ter plaatse afgevoerd naar het net. Dit is de beste optie voor slim ruimtegebruik.

De afgelopen periode is de gemeente Hulst aan de slag gegaan met het inventariseren van potentiële locaties voor zonnepanelen op daken. Dit gebeurt in samenwerking met netwerkbeheerder Enduris. Door een koppeling te maken tussen locaties met grote dakoppervlakken én voldoende aansluitcapaciteit op het net zijn nog onbenutte locaties in beeld gebracht.

Advies & subsidiemogelijkheden
Tijdens de bijeenkomst werden de dak-eigenaren geadviseerd over zonnepanelen. Het is uiteraard van belang dat een dak voldoende draagkracht heeft en dat er voldoende zonlicht op het dak valt. Verder werd bekeken wat de aansluitcapaciteit is, welke investering nodig is en wat het rendement is. Wanneer een dak geschikt blijkt, kan een dak-eigenaar in aanmerking komen voor een subsidie op basis van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+).