Gemeentebegroting 2021 online

Op 12 november 2020 stelde de gemeenteraad van Hulst de begroting 2021 vast. De begroting van de gemeente Hulst is sinds 2017 niet alleen nog maar een dik boekwerk met veel cijfertjes. De gemeentebegroting is digitaal toegankelijk gemaakt en wel zo dat er op een aangenamere manier kennis kan worden gemaakt met de financiën van de gemeente.

Informatie over de gemeentebegroting van Hulst is te vinden op de begrotingswebsite. Deze is via de homepage van www.gemeentehulst.nl via de knop gemeentefinanciën te raadplegen. Op deze begrotingswebsite wordt de begroting van Hulst op een totaal andere manier gepresenteerd dan in het gebruikelijke boekwerk.