Gemeentelijke gebouwen worden duurzamer

Het stadhuis, de gemeentewinkel en de gemeentewerkplaats worden verduurzaamd. Alle drie deze gebouwen worden dit jaar aangepast. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een minimaal energielabel C.

In het coalitieprogramma 2018-2022 staan duurzaamheid en milieu als speerpunten omschreven. De aanpassing van de gemeentelijke gebouwen is één van de maatregelen, die het college van burgemeester en wethouders voorstelt, om bij te dragen aan het milieu en een duurzame samenleving. Bedoeling is verschillende zaken aan te pakken.

Wat er wordt aangepast
In het Hulster stadhuis wordt de airco vervangen door een installatie met warmtepompen. Hiermee kunnen de ruimte ook worden verwarmd, zonder of met minder gebruik van centrale verwarming. Ook in de gemeentewinkel wordt de luchtbehandelingskast vervangen door een variant die ook kan verwarmen. Daarnaast wordt de bestaande airco vervangen door een energiezuinige variant.
Op de daken van het stadhuis (deel anno 1993), de gemeentewinkel (achterzijde) en de gemeentewerkplaats komen zonnepanelen.
De bestaande verlichting in alle drie de gebouwen wordt voor het overgrote deel vervangen door LED-verlichting met daglichtregeling. Hierdoor worden tegelijkertijd ook de geldende NEN-normen en Arbo richtlijnen wat betreft verlichting gehaald. Dat is nu niet het geval.
Tenslotte worden diverse pompen vervangen door energiezuinige vairanten en worden leidingen en koppelingen beter geïsoleerd.

Met de aanpassingen is een totaal bedrag van 779.000 euro gemoeid. De raadscommissie Ruimte buigt zich op 11 juni 2019 over het voorstel.