Gemeentepolis voor zorgkosten

De gemeente Hulst biedt - samen met zorgverzekeraar CZ - een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. Hierdoor kunnen ook deze inwoners gebruik maken van een zorgverzekering met een goede dekking en relatief laag tarief. Deze zorgverzekering wordt ook wel “Gemeentepolis” genoemd.

De Gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. De aanvullende verzekering is op maat gemaakt en biedt een extra uitgebreide dekking van zorgkosten. Die is met name gericht op compensatie van de meerkosten die chronisch zieken en gehandicapten veelal hebben. Verder vergoedt de polis maximaal 375 euro per jaar voor thuisverpleging, begeleiding en/of persoonlijke verzorging uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

CZ geeft collectiviteitskorting en de gemeente Hulst betaalt maandelijks een deel van de premie. Kinderen tot achttien jaar kunnen zich gratis meeverzekeren. De premie voor de uitgebreide zorgpolis 2019 bedraagt in de gemeente Hulst 143,06 euro per maand.

U kunt in aanmerking komen voor de Gemeentepolis als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de (netto) bijstandsnorm en u niet teveel vermogen heeft (bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag).

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan de gemeentepolis, kijk dan op www.gezondverzekerd.nl.  Selecteer de gemeente Hulst. U krijgt dan alle informatie over Gemeentepolis Hulst. U kunt desgewenst een vergelijk maken met andere zorgverzekeringen. Als u aan de Gemeentepolis wilt deelnemen, kunt u deze ook direct afsluiten via www.gezondverzekerd.nl. Uw bestaande zorgverzekering wordt dan meteen voor u opgezegd. Deelnemen kan vanaf 1 januari 2019 als u uiterlijk 31 december 2018 uw huidige verzekering opzegt.