Gemeentepolis zorgkosten

Ook in 2020 kan weer gebruik worden gemaakt van de Gemeentepolis. Dat is de collectieve zorgverzekering voor inwoners van de gemeente Hulst met een laag inkomen. Het voordeel van deze polis is dat de gemeente een korting geeft en de aanvullende dekkingen vaak beter zijn dan die van reguliere zorgverzekeringen.

De Gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering en aanvullende verzekering. De aanvullende verzekering is tot stand gekomen in samenwerking met zorgaanbieder CZ en biedt een extra uitgebreide dekking van zorgkosten. Dit is met name van belang voor mensen met  een chronische ziekte of handicap. Met de aanvullende verzekering zijn deelnemers ook verzekerd voor de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit betekent dat maximaal 375 euro wordt vergoed voor thuisverpleging, begeleiding en/of persoonlijke verzorging. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen compleet wordt vergoed (tarief 2020: 19 euro per maand).

CZ geeft een premiekorting van 3,77 euro, maar laat de korting op de basisverzekering vervallen. Daardoor stijgt de premie voor 2020 ten opzicht van 2019. De gemeente geeft iedere verzekerde een korting van 22,50 euro per maand. De premie voor de uitgebreide Gemeentepolis komt voor 2020 neer op 151,03 euro.

Inwoners van de gemeente Hulst kunnen gebruik maken van de Gemeentepolis als hun inkomen maximaal 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm bedraagt én als er niet te veel eigen vermogen aanwezig is. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van www.gezondverzekerd.nl. Selecteer de gemeente Hulst. Alle informatie over de Gemeentepolis van de gemeente Hulst wordt dan getoond. Via deze website is het mogelijk om de Gemeentepolis af te sluiten. Uw huidige zorgverzekering wordt dan voor u opgezegd. Tot 31 december 2019 kunt u overstappen op de Gemeentepolis.