Gemeenteraadsverkiezingen: Welke kandidaten zijn verkozen?

Op woensdag 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op die dag kozen de kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Hulst de 21 leden van de gemeenteraad. De volgende personen werden verkozen:

Algemeen Belang Groot Hulst  - 3.876 stemmen - 7 zetels  Jean Paul Hageman
                                                                                                           Gino Depauw
                                                                                                           Jos de Block
                                                                                                           Marina Strooband
                                                                                                           Merten Broekaart
                                                                                                           Jelle Roelands
                                                                                                           Toon Maas

CDA  - 2.182 stemmen - 4 zetels                                                Denis Steijaert
                                                                                                           Karel Martinet
                                                                                                           Piet van de Kerkhove
                                                                                                          Carry Nijskens

Groot Hontenisse – Hulst - 1.566 stemmen - 3 zetels          Frank van Driessche
                                                                                                          Paul van Kerckhoven
                                                                                                          Luc Mangnus*
                                                                                                          Tom Willaert*

Partij van de Arbeid - 1.382 stemmen – 2 zetels                     Rob Lambert
                                                                                                          Jessica van Sikkelerus

HulstPLUS - 1.086 stemmen – 2 zetels                                   Jos van Eck
                                                                                                          Eugène Verstraeten

VVD - 889 stemmen – 1 zetel                                                     Clen de Kraker

Forum voor Democratie - 527 stemmen – 1 zetel                  F. Walravens

D66 - 643 stemmen – 1 zetel                                                     Margie Nijs

*Of Luc Mangnus of Tom WIllaert de 3e zetel van Groot Hontenisse – Hulst gaat bezetten, wordt maandag 21 maart tijdens de zitting van het centraal stembureau door middel van loting bepaald. De openbare zitting van het centraal stembureau vindt die dag plaats om 10 uur in het Stadhuis en is online te volgen via Vergadering Openbare zitting hoofd stembureau (vaststellen aantallen stemmen) 21-03-2022 Gemeente Hulst (raadsinformatie.nl)

In de gemeente Hulst waren 22.995 stempassen verstuurd. Toen de stembureaus om 21.00 uur sloten, waren in de gemeente Hulst 12.151 geldige stemmen uitgebracht. Daarnaast waren er nog 32 blanco stemmen en 42 ongeldige stemmen. Het opkomstpercentage bedroeg 53,17%.
De voorlopige uitslag vindt u terug op www.gemeentehulst.nl.
De officiële uitslag van de Gemeenteraadsverkiezing wordt bekend gemaakt op maandag 21 maart 2022.