Gentsevaart in Kapellebrug gaat op de schop

De Provincie Zeeland gaat de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Kapellebrug fors verbeteren. De Gentsevaart (N290) is een drukke weg door Kapellebrug met veel bebouwing langs beide kanten. Door de grote verkeersdrukte en het vele vrachtverkeer is er sprake van geluidshinder, trillingen en onveilige situaties. Daarom wordt de weg volgend jaar volledig gereconstrueerd.

Waarom zijn maatregelen nodig?
Het is behoorlijk druk op de Gensevaart (N290) in Kapellebrug. Door de uitbreiding van bedrijventerreinen en de groei van de Antwerpse haven is het aantal voertuigen toegenomen. In het weekend gaan veel dagjesmensen via de N290 boodschappen halen. Door de drukte wordt er in Kapellebrug regelmatig geluidsoverlast ervaren. Het is tegelijkertijd lastig voor voetgangers en fietsers om de weg over te steken. De provincie Zeeland investeert in verkeersveiligheid en verbeterde doorstroming. Daarom wordt nu prioriteit gegeven aan het project Kapellebrug. De weg gaat volledig op de schop. De nadruk wordt vooral gelegd op een verkeersveilige situatie in combinatie met een impuls aan de leefbaarheid.

Wat gaat er gebeuren?
Om de verkeerssituatie in Kapellebrug  aan te pakken gaat de Provincie – in samenwerking met de gemeente Hulst - de Gentsevaart (N290) vanaf de Belgische grens tot aan de kruising Gentsevaart/Molenstraat reconstrueren. De fietspaden aan beide kanten van de weg worden uitgebreid. Er komt een rotonde op de kruising van de N290 / Molenstraat. Daarnaast worden veiligere fiets- en voetgangersoversteekplaatsen gemaakt. Er is speciale aandacht voor geluidsoverlast, snelheid en het toenemende vrachtverkeer. Met deze maatregelen wordt de weg veiliger, de doorstroming van het verkeer verbetert en Kapellebrug en omliggende bedrijventerreinen worden beter bereikbaar.

Wat is de planning?
Dit jaar worden de schetsontwerpen uitgewerkt tot definitieve ontwerpen. Dit vindt plaats in afstemming met de direct betrokkenen zoals gemeente, waterschap, Vlaanderen, ondernemers en bewoners. De Provincie verwacht dat in de eerste helft van 2022 de eerste schop de grond in gaat. Het is de bedoeling dat eind 2022 de werkzaamheden zijn afgerond.