Gescheiden inzameling matrassen

Vanaf 1 januari 2020 worden matrassen ook apart ingezameld. In alle milieustraten in Zeeland – dus ook in Hulst - komt daarvoor een speciale matraskar.  De matrassen worden na inzameling afgevoerd door Matras Recycling Europe (MRE) voor gescheiden verwerking. Meer informatie kan je vinden op de website van MRE: www.matrasrecyclingeurope.com

Omdat matrassen apart worden verwerkt vanaf 1 januari 2020, kunnen deze niet meer worden aangeleverd bij het op te halen grof huishoudelijk restafval.