Gevraagd: Ideeën over wonen met zorg

Hoe wilt u (later) wonen? Die vraag staat centraal in een onderzoek van de gemeente Hulst. Inwoners worden uitgenodigd om mee te denken over wonen met zorg.

Aanleiding
De gemeente Hulst heeft - net als alle andere gemeenten in Nederland - de opdracht gekregen van het Rijk om na te denken over het toekomstige woon- en zorgaanbod. Daarom wordt de komende maanden door de gemeente Hulst een woonzorgvisie opgesteld.

Samen komen tot een toekomstplan
De laatste jaren is er in Nederland veel gaande op het vlak van wonen, zorg en welzijn. Met zijn allen willen we het liefst dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen en zichzelf ergens thuis kan voelen. Mensen die in een veilige omgeving wonen en die passende ondersteuning en/of zorg ontvangen wanneer dat nodig is, zijn gezonder en gelukkiger. Toch is dit lang niet voor iedereen haalbaar of vanzelfsprekend.
De gemeente Hulst probeert er - samen met haar partners - voor te zorgen dat iedereen met beperkingen naar wens kan wonen en de benodigde zorg en ondersteuning kan ontvangen. Bij partners gaat het om zorginstellingen en woningcorporaties. Ook inwoners kunnen uiteraard hun steentje bijdragen. Daarom is een enquête opgesteld. Daarin kunnen inwoners hun ideeën delen. De gemeente neemt deze ideeën mee in het opstellen van een langetermijnvisie op wonen, zorg en welzijn. Die visie zal worden gebruikt om toekomstige plannen te ontwikkelen en aan te toetsen.

Enquête
Met deze korte vragenlijst wil de gemeente Hulst inwoners uitnodigen hun ideeën te delen. De vragenlijst bestaat grotendeels uit open vragen. Daardoor zijn inwoners optimaal in de gelegenheid om hun ideeën en opvattingen in eigen woorden te delen.
De enquête kan online worden ingevuld via deze link: https://projecten.hhm.nl/enquetes/221798?lang=nl
Invullen kan tot en met vrijdag 27 november 2020.

Liever op papier? Een geprint exemplaar kan worden opgevraagd bij de gemeente Hulst op tel. 14 0114. De enquête wordt dan toegestuurd.