Glasvezelkabels van diverse bedrijven

Met glasvezelkabels is een sneller en beter internet mogelijk. Daarom willen verschillende bedrijven die internet aanbieden, die kabels gaan gebruiken. Die moeten dan wel worden aangelegd. Elk bedrijf maakt daarvoor zijn eigen keuzes en planning. Voor de aanleg zijn diverse vergunningen nodig. De gemeente behoort die op grond van de Telecommunicatiewet te verlenen.

Op dit moment is DELTA Fiber druk bezig met de aanleg van glasvezelkabels in de kern Hulst. Zij leggen in de periode tot eind september 2021 zo’n 60 km kabel aan. Het zou het meest handig zijn wanneer de verschillende bedrijven onderling afspraken zouden maken. Dat gebeurt/lukt in de praktijk helaas vaak niet. Daardoor kan het voorkomen dat in een straat meerdere bedrijven werkzaamheden uitvoeren op verschillende momenten. Dat zorgt voor extra hinder. Het gemeentebestuur van Hulst vindt dat jammer. Het is echter aan de bedrijven om de werken – indien mogelijk – af te stemmen.