Grensverkeer voor grensbewoners

Tot 1 maart mag u niet meer zonder essentiële (noodzakelijke) reden naar België. De Belgische overheid heeft deze maatregel ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De gedachte achter de maatregel is duidelijk: alleen reizen als het noodzakelijk is. In tegenstelling tot het voorjaar heeft België besloten de grenzen niet te sluiten. Dit om het dagelijkse leven in de grensstreek niet te zeer te verstoren. De regels gelden in beide richtingen; zowel naar als vanuit België.
Wat als noodzakelijke verplaatsing wordt gezien, leest u op deze website van de Belgische overheid.  

Grensbewoners
Inwoners van de grensregio mogen hun noodzakelijke boodschappen en activiteiten aan de andere kant van de grens wél blijven doen, mits ze dat eerder ook deden én mits de boodschap of activiteit in Nederland op dit moment ook is toegestaan.
Inwoners van de gemeente Hulst mogen naar de directe Belgische buurgemeenten; dat zijn de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene. Zorg wel altijd dat u de "verklaring op eer" hebt ingevuld en bij hebt.

Enkele voorbeelden:  
Tankte u als inwoner van Hulst altijd in Stekene? Dan mag u dat nu nog.
Ging u als inwoner van Nieuw Namen altijd naar de bakker op Kieldrecht, dan mag u dat nu nog.
Ging u als inwoner van Clinge altijd naar de supermarkt in Sint-Gillis-Waas, dan mag u dat nu nog.

Wat mag niet?
U mag niet de grens over voor dingen die in Nederland niet mogen/kunnen op het moment.
Dus bijvoorbeeld naar een doe-het-zelfzaak mag als grensbewoner niet; ook bezoekjes aan bijvoorbeeld kledingzaken mogen niet.
Familiebezoeken, die niet bij de noodzakelijke verplaatsingen staan vermeld, zijn niet toegestaan. Deze worden gezien als recreatief; dus niet toegestaan.
U mag ook geen recreatieve fietstocht over de grens maken. Als u tijdens een wandeling in een bosgebied op de grens kort even over Belgische grondgebied wandelt, omdat het wandelpad zo loopt, is dat geen drama.

Doorreizen
Het vanuit Zeeuws-Vlaanderen via België naar een ander deel van Nederland reizen of omgekeerd is toegestaan. Het is niet toegestaan onderweg te stoppen. Ook hier geldt dat een "verklaring op eer" vereist is.

Verklaring op eer
Moet u als grensbewoner de grens over? Neem dan uw identiteitsbewijs en de ingevulde "verklaring op eer" mee, waarin u verklaart inwoner van een grensgemeente te zijn en de reden van uw reis aangeeft.
Die verklaring vindt u op deze website.   

Nadere informatie
Voor vragen of een toelichting kunt u terecht op de informatielijn van de Belgische overheid: +32 – 78 15 17 71;  dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.