Groen licht voor afronding plan Nieuwe Bierkaai

De gemeenteraad van Hulst zette op 10 juni 2021 het licht op groen voor de afronding van het plan De Nieuwe Bierkaai. De raad stemde in met de aangepaste exploitatie en kon zich vinden in de verkoop van de resterende gronden. Dit betekent dat de ontwikkelaars – na ondertekening van de overeenkomsten - aan de slag kunnen met de realisatie van deelgebieden 2, 4 en 8.

Plan De Nieuwe Bierkaai omvat het noordwestelijke deel van de Hulster binnenstad. Er zijn verschillende deelgebieden. Het plan is stap voor stap opgepakt. Er resteren nu nog drie deel-gebieden. Daarover zijn nu besluiten genomen. Dit houden de drie nog uit te voeren plannen in:

Deelgebied 2: Koning van Engeland
Aan het water gaat de locatie van het voormalige cafépand De Meerpaal en het achterliggende gedeelte op de onderkade in ontwikkeling. Daar komt een bioscoop met drie zalen, podium, brasserie, restaurant, terras en bedrijfswoning. Hiervoor is geen herziening van het bestemmingsplan nodig; enkel een kleine wijziging. De bioscoop krijgt een bekende naam: De Koning van Engeland. Dit deel wordt het ontmoetingspunt van de Nieuwe Bierkaai. Naar verwachting start de bouw al deze zomer.                   

Nieuwe Bierkaai - Bioscoop

 

 

 

 


 


Deelgebied 4: Posthoorn
Op de plaats waar vroeger het postkantoor stond, komen 36 comfortwoningen met bijbehorende (zorg)voorzieningen. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden herzien. Dat neemt even in beslag. Bedoeling is om in 2023 met de bouw te starten.

Nieuwe Bierkaai - Posthoorn

 

Deelgebied 8: Stadshave
Op de hoek Overdamstraat / Minderbroedersstraat was vroeger de Action gevestigd. Daarvoor vond u er Albert Heijn. En jaren en jaren daarvoor stond hier de Boerderij van Boel. Op deze hoek komen nu twee gebouwen met in totaal 52 appartementen en een commerciële ruimte. Er is geen herziening van het bestemmingsplan nodig. De start van de bouw wordt verwacht in 2023.   

Nieuwe Bierkaai - Boel