Groene invulling voormalig voetbalterrein Terhole

Het voormalige terrein van voetbalvereniging Terhole krijgt een nieuwe invulling. Het terrein krijgt een natuurlijke, landschappelijke inrichting.

Wat vooraf ging
In 2018 is voetbalvereniging Terhole opgehouden te bestaan. Het terrein – met daarop diverse gebouwen - aan de Molenhoek 2 in Terhole, is er sindsdien verlaten bij. Gezocht werd naar een nieuwe invulling van het terrein. Na een oproep in 2019 meldden zich enkele initiatiefnemers. Na overleg en beraad werd besloten dat er geen sprake was van een passende invulling. Daarom ging de zoektocht en oriëntatie van de mogelijkheden verder. 

Nieuwe invulling
Opnieuw werden verschillende opties bekeken. Daaruit is de optie om het terrein in te vullen op een natuurlijke, landschappelijke manier als meest optimaal naar voren gekomen. Dit is goed voor het klimaat en de natuurontwikkeling. De initiatiefnemers gaan in gesprek met Landschapsbeheer Zeeland voor een passende invulling met bomen, struiken en andere flora. De huidige kantine en kleedlokalen worden opslagruimte. 

Verdere procedure
Voor de koopovereenkomst wordt ondertekend, wordt de gemeenteraad van Hulst gevraagd haar wensen en bedenkingen te uiten over de voorgenomen verkoop. De locatie aan de Molenhoek 2 in Terhole heeft de bestemming Sport in het bestemmingsplan Buitengebied. Voor de nieuwe invulling moet die bestemming worden gewijzigd. Die wijziging kan worden meegenomen in de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.