Grotere parking recreatiecentrum De Vogel

In het hoogseizoen is er bij recreatiecentrum De Vogel in Hengstdijk te weinig parkeerruimte. Zowel verblijfstoeristen als dagjesmensen vinden dan vaak moeilijk een parkeerplaats. Extra parkeerplaatsen zijn daarom nodig. Bedoeling is deze te creëren op een terrein aan de overzijde van de Vogelweg. Met deze extra parkeerruimte wordt voorkomen dat auto’s op minder handige of onveilige plaatsen worden geparkeerd. Het wordt veiliger en het verkeer ondervindt ook minder hinder.

Invulling extra terrein
Het extra terrein aan de Vogelweg is gekocht door de eigenaren van De Vogel. Naast parkeren gaan zij een deel van het terrein gebruiken voor de tijdelijke opslag van snoeiafval. Verder is het de bedoeling er een wei te maken met eventueel een klein dierenverblijf.

Bestemmingsplan
Om de nieuwe invulling van het terrein mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het terrein aan de Vogelweg is nu landbouwgrond.
Het bestemmingsplan lag in juni/juli ter inzage. De ontvangen reacties zijn bekeken en deels verwerkt in een aangepast plan.
Het ontwerp bestemmingsplan (inclusief reacties) wordt nu voorgelegd aan de Raadscommissie Ruimte. Die vergadert op dinsdag 21 september 2021.