Half miljoen regio deal subsidie voor project Versterk de Scheldekust

Vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’ is 20 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan een leefbaar, zelfredzaam en toekomstbestendig Zeeuws-Vlaanderen, waar de inwoners trots op zijn. Het project Scheldekust-Grenspark Groot Saeftinghe - dat is ingediend door de gemeente Hulst in samenwerking met de provincie Zeeland - kan samen met nog acht projecten in Zeeland van start!

Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen
Op 13 juni 2020 is de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen 'Zeeuwen zelf aan zet' tussen het Rijk en de regio  ondertekend. Doel van deze Regio Deal is het versterken van de sociale structuur en cohesie van het gebied; dit door inwoners, bedrijven en organisaties zelf aan de slag te laten gaan. De ambitie is een leefbaar, zelfredzaam en toekomstbestendig Zeeuws-Vlaanderen, waar de inwoners trots op zijn. In totaal is 20 miljoen euro beschikbaar. Het Rijk heeft 7,5 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de uitvoering van deze plannen. Regionale overheden leggen eenzelfde bedrag bij. Nog eens 5 miljoen euro komt van private partijen.

Participatie
De bedoeling is dat inwoners uit Zeeuws-Vlaanderen via de projecten actief betrokken worden bij vraagstukken die spelen in de regio: hoe gaan we om met krimp, wegloop van voorzieningen, verduurzaming, enzovoort. Dit met als doel om de kwaliteit van de leefomgeving van de Zeeuws-Vlamingen aantrekkelijk te houden of te verbeteren.

Versterk de Scheldekust
De gemeente Hulst en het grenspark Groot Saeftinghe zijn sinds 2017 - in samenwerking met bewoners en belanghebbenden (streekholders) - aan het schetsen aan versterkende plannen voor de Scheldekust. Na deze zorgvuldige ontwerpfase is het nu tijd voor de volgende stap. Deze maand worden de voorbereidingen getroffen om samen met de streekholders aan de slag te gaan om de Scheldekust te versterken.

Voor meer informatie en deelname aan het project kunnen geïnteresseerden terecht op het platform:  Project versterk de Scheldekust - Grenspark Groot Saeftinghe (grenspark-groot-saeftinghe.eu)  Ook kan contact worden gelegd via scheldekust@gemeentehulst.nl

Filmpje impressie ankerdorpen

Regio Deal       Logo's project Scheldekust