Handen ineen voor maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage voor scholieren moet blijven bestaan. Dat vinden de gemeente Hulst, het Reynaertcollege en Stichting Hulst voor Elkaar. Op 20 januari 2020 ondertekenden deze drie partijen daarom een samenwerkingsconvenant.
 
De maatschappelijke stage is een stage van 20 uur (vmbo) of 30 uur (havo, vwo) buiten schooltijd. De leerlingen mogen zelf hun stage kiezen en krijgen een stageovereenkomst.  Ze leren iets nuttigs te doen voor anderen, ontdekken hun talenten en doen veel mensenkennis op.
Bij de stage doet de scholier vrijwilligerswerk voor een vereniging of een maatschappelijke organisatie.

Hoewel de  maatschappelijke stage geen wettelijke verplichting meer is, vinden alle partijen de vormende waarde ervan voor de scholieren heel belangrijk. In onze samenleving is steeds meer behoefte aan maatschappelijke betrokkenheid. Betrokkenheid bij anderen kan mede worden gerealiseerd door meedoen. Onderwijs bereidt jongeren voor op hun toekomstige rol in de samenleving en  is daarom de juiste plaats om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk.