Heeft uw buurt een WhatsApp-groep buurtpreventie?

WhatsApp-buurtpreventiegroepen zijn de extra ogen en oren in een buurt. Zodra bewoners iets verdachts zien of horen, zoals (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling, dan kunnen ze eenvoudig een melding maken in hun WhatsApp-groep. Op die manier is iedereen in de buurt op de hoogte. Belangrijk om te weten: Dit staat los van het feit dat bewoners, bij een verdachte situatie, altijd eerst de politie dienen te bellen.
Het gemeentebestuur van Hulst staat positief ten opzichte van de oprichting van deze groepen. Zij stimuleert en ondersteunt de oprichting van WhatsApp groepen. In de gemeente Hulst zijn momenteel ruim dertig groepen aangemeld op www.wabp.nl. Toch zijn er nog zogenaamde “blinde vlekken”; gebieden waar nog geen WhatsApp-buurtpreventiegroepen actief zijn.

De oprichting van een WhatsApp groep is en blijft een burgerinitiatief. Wilt u een groep oprichten, dan kunt u - voor advies en ondersteuning - contact opnemen met de gemeente Hulst via tel. 14 0114 of communicatie@gemeentehulst.nl.
Bent u de initiatiefnemer van één van deze groepen en wenst u advies of ondersteuning, dan kunt
u eveneens contact opnemen met de gemeente Hulst.
Bent u benieuwd of er een WhatsApp-buurtpreventiegroep bij jou in de buurt actief is, kijk dan op www.wabp.nl. Daar kunt u bestaande groepen opzoeken.

In principe is de WhatsApp-groep ‘stil’, tenzij er iets aan de hand is in de straat. In een WhatsApp-groep kunnen maximaal 256 personen. Het is belangrijk goede afspraken te maken met alle deelnemers van de WhatsApp groep. Kijk voor meer informatie over de werking van een WhatsApp-buurtpreventiegroep op: www.wabp.nl.