Herbeëdiging burgemeester Mulder

Op dinsdag 1 juni 2021 staat een bijzondere vergadering van de gemeenteraad van Hulst gepland. Tijdens deze vergadering vindt de (her)beëdiging van burgemeester Jan-Frans Mulder plaats. Tijdens deze vergadering  neemt de commissaris van de Koning, de heer Han Polman, de eed af.

De vergadering vindt plaats in Den Dullaert in Hulst en begint om 20.00 uur. Publiek kan door de coronasituatie niet aanwezig zijn. De bijeenkomst is via een livestream te volgen op het Youtube kanaal van de gemeente Hulst.
 
Koninklijk besluit
De heer Jan-Frans Mulder is herbenoemd als burgemeester van Hulst. Dat gebeurde bij Koninklijk Besluit van 20 april 2021. De nieuwe ambtstermijn van de burgemeester start op 1 juni 2021.

Vierde ambtstermijn
Burgemeester Jan-Frans Mulder werd op 1 juni 2003 benoemd als burgemeester van Hulst. Op 1 juni 2021 start zijn vierde ambtstermijn. Gelet op zijn leeftijd (66 jaar) kan de burgemeester geen volledige ambtstermijn meer uitdienen. De burgemeester heeft aangegeven dat hij de huidige raadsperiode wil afronden. Hij gaat zijn kennis en ervaring inzetten om na de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022 de nieuw verkozen raad en het nieuwe college in te werken. Dat zal hij doen totdat op voordracht van de nieuwe gemeenteraad een nieuwe burgemeester wordt benoemd.