Herbestraten Den Walhoeck Sint Jansteen

In de Den Walhoeck in Sint Jansteen moeten herbestratingswerken worden uitgevoerd. De straat en trottoirs in het doodlopende deel van de straat worden herbestraat. Het gaat om het gedeelte van de Den Walhoeck vanaf huisnummer tot en met 20. 

De werken starten op dinsdag 6 april 2021 en duren tot eind april / begin mei 2021. Tijdens de werkzaamheden is het betreffende gedeelte van de Den Walhoeck niet bereikbaar voor verkeer.
Wel is de straat steeds bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Tijdens het weekend wordt er voor gezorgd dat de straat wel bereikbaar is voor auto’s.