Herinrichting Gentsestraat: infoavond

De Gentsestraat in Hulst krijgt dit jaar een nieuw gezicht. De werkzaamheden bestaan uit een complete herinrichting van de winkelstraat. Dit gaat in de tweede helft van 2022 gebeuren.

Uitgangspunt
Uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp van de straat is het Centrumplan Hulst. Dit plan werd in 2016 geschreven in samenwerking met Ondernemersvereniging Hulst Vestingstad en Wijkraad Hulst Binnenstad. Het plan vertelt ons de richtlijnen voor het winkelgebied in de binnenstad. 

Hoe het er uit komt te zien
De nieuwe Genstestraat bestaat straks uit een straat op één niveau met een rijloper en aan beide zijden een loopzone. De straat maken we van gebakken straatstenen en de loopzones van natuursteen. Ook vernieuwen we de afwatering in de straat. De lichtmasten worden verplaatst. Aan de ingang van de straat komt een beweegbare paal. Daarmee kunnen we de straat op drukke dagen of bij evenementen afsluiten.

Wanneer
De herinrichting staat voorlopig gepland in de tweede helft van 2022.

Werk aan kabels & leidingen
Voorafgaand aan de herinrichting worden aanpassingen gedaan aan de gasleiding en elektrakabels in de straat. Ook worden diverse nutsaansluitingen van panden vernieuwd. Deze werken voert DNWG uit. Dat gebeurt al voor de zomer 2022.

Informatieavond
Op woensdag 20 april 2022 organiseren we een informatieavond over de werkzaamheden in de Gentsestraat. Deze bijeenkomst is in het stadhuis te Hulst, gelegen aan de Grote Markt 21.
De avond is van 19.00 tot 21.00 uur. Iedereen kan die avond op een tijdstip naar wens binnenlopen om zich te laten informeren over de werken; van zowel de herinrichting als het werk aan de kabels en leidingen. Ook kunnen er vragen worden gesteld en opmerkingen worden gemaakt.