Herstructurering Hof te Zandeplein Kloosterzande

Gemeente Hulst wil op het Hof te Zandeplein in Kloosterzande 37 woningen en een dorpsplein voor onder andere culturele voorzieningen realiseren. Hierdoor ontstaat er in Kloosterzande weer ruimte voor dorpsactiviteiten in het historische centrum. Van de 37 woningen zijn er 23 bestemd voor sociale huur. Deze worden gebouwd door Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

Bestemmingsplan
Om de nieuwe invulling mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De voorbereiding hiervoor is gestart. Zo moeten er nog afspraken met verschillende grondeigenaren worden gemaakt. De bodemsanering op het terrein is bijna afgerond. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de voorbereidingen van dit plan. De stukken worden besproken in de vergadering van de raadscommissie Middelen op donderdag 10 februari 2022. Het is de bedoeling de plannen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad op donderdag 24 februari 2022.

Achtergrond
Op het Hof te Zandeplein stond voorheen het bedrijf Weemaes Machinebouw en enkele woningen. Sinds het bedrijf is verplaatst naar de Hulsterweg en de woningen zijn gesloopt, ligt het terrein braak. De wens is om het Hof te Zandeplein een nieuwe invulling te geven.