Het beeld van de binnenstad

Voor het wijzigen van gevels, terrassen, reclame en uitstallingen in de Hulster binnenstad zijn nieuwe regels opgesteld. Deze nieuwe beleidsnotitie heet “Beeld van de Binnenstad”. Het gaat om richtlijnen voor onder andere terrassen, reclame en uitstallingen in de openbare ruimte; maar ook om richtlijnen voor dingen die aan gevels worden bevestigd, zoals bijvoorbeeld zonweringen en luifels.

Doel van de nieuwe regels is om te voorkomen dat de openbare ruimte te rommelig wordt. Het is de bedoeling om een meer eenduidige uitstraling te bereiken. Tegelijkertijd moet een en ander ook veilig en toegankelijk blijven. Deze ambitie vloeit logisch voort uit de Visie Vestingstad Hulst. In deze visie staan voorstellen om de openbare ruimte in de binnenstad van Hulst anders in te richten. Hierdoor wordt deze aantrekkelijker en komt de historie van de vestingstad beter tot uiting. De uitvoering van deze visie is inmiddels gestart. Al op verschillende plekken in de binnenstad zijn de resultaten zichtbaar. Met het nieuwe “Beeld van de Binnenstad” kan de kwaliteit van de openbare ruimte straks beter worden bewaakt.

Zowel de Visie Vestingstad Hulst als ook het “Beeld van de Binnenstad” zijn in goed overleg met vertegenwoordigers uit de binnenstad tot stand gekomen. Daardoor bestaat een breed draagvlak voor het nieuwe beleid. Het beleid heeft ondertussen ter inzage gelegen. In die periode werd geen enkele zienswijze ingediend.

Op dinsdag 23 januari 2018 buigt de Raadscommissie Ruimte zich over de beleidsnotitie.
Het streven is om het nieuwe beleid op 8 februari 2018 door de gemeenteraad te laten vaststellen. Het treedt dan kort daarna in werking.