Hoe denken Zeeuws-Vlamingen over het klimaat en klimaatverandering?

In juni deden de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen in samenwerking met Onderzoekdoen.nl onderzoek onder Zeeuws-Vlamingen over het klimaat en klimaatveranderingen. De enquête bestond uit vier thema’s: wateroverlast, droogte, hitte en overstroming. Ruim 1.300 inwoners vulden de enquête ingevuld, waarvan ruim 1.100 inwoners alle vragen beantwoordden.

Wateroverlast
Zware buien of langdurig natte periodes kunnen wateroverlast veroorzaken. Van de respondenten ervaart 32% deze overlast in de eigen woonplaats. Hiervan geeft de helft aan dat het (onder andere) om problemen in hun eigen tuin gaat. Bijna driekwart van de respondenten heeft maatregelen genomen om wateroverlast op hun eigen grond te voorkomen. Zij maakten bijvoorbeeld hun tuin groener. Ruim de helft van de respondenten vraagt aan de gemeenten om, onder andere, de grootste knelpunten in beeld te blijven brengen. Ook vinden ze het belangrijk dat riolering- en watersystemen zodanig worden ingericht dat de gevolgen van wateroverlast in de openbare ruimte worden beperkt.

Droogte
Lange droge periodes kunnen oogstschade of verdroogde planten in de tuin veroorzaken. 63% van de respondenten ervaart problemen door aanhoudende droogte. Bijna twee derde hiervan ervaart deze problemen ook in de eigen tuin. Een veelvoorkomend voorbeeld is het verdorren en/of afsterven van groen. Bijna driekwart van de respondenten nam maatregelen om droogteproblemen op het eigen perceel te voorkomen. Ook vindt 78% het belangrijk dat gemeenten, onder andere, ruimte reserveren voor het opvangen en vasthouden van regenwater voor droge periodes.

Hitte
Extreme warmte kan gezondheidsproblemen veroorzaken of onze manier van leven veranderen.
Van de respondenten ervaart 54% problemen door hitte. Zo’n 97% van de respondenten heeft maatregelen genomen om problemen door hitte op het eigen perceel te verminderen of te voorkomen. En 52% geeft aan dat ze hun huis al hebben aangepast om hitte zoveel mogelijk buiten te houden. Zo’n 61% vindt dat de overheid (onder andere) meer groen en extra schaduw in de openbare ruimte moet creëren om de gevolgen van hitte te beperken.

Overstromingen
Van de respondenten geeft 7% aan voorbereid te zijn op een eventuele overstroming. Bijna driekwart van de respondenten is tevreden over hoe de overheid hen beschermt tegen eventuele overstromingen.


Rapport

Klimaat enquête