Hoe ervaart u uw kwaliteit van leven?

Ervaart u belemmeringen nu u ouder wordt? Heeft u een chronische ziekte of beperking? Denkt u om een andere reden na over een gezonde leefstijl? Of zorgt u voor iemand in uw omgeving als mantelzorger?

Op de website van Mijnkwaliteitvanleven.nl kunt u, twee keer per jaar, uw eigen situatie in beeld brengen door het invullen van een online vragenlijst. In deze vragenlijst komen vragen aan bod over uw persoonlijke situatie, de ervaring van uw gezondheid, uw mogelijkheden en beperkingen en uw waardering voor de zorg en de leefomgeving.
Daarnaast doet u, door het invullen van de vragenlijst, mee aan een landelijk onderzoek om de zorg te verbeteren. Ook de gemeente Hulst heeft oog voor deze resultaten. Deze worden gebruikt om te bekijken of beleid/maatregelen/voorzieningen moeten worden aangepast. Op die manier kan aan u en uw naasten betere hulp worden verleend.

De resultaten van de vragenlijst worden anoniem verwerkt.

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait.