Hulp ondernemers verlengd

De coronamaatregelen zijn ondertussen versoepeld. Toch betekent dit niet dat alle ondernemers al weer helemaal aan de slag zijn zoals voor de coronacrisis. Het kan zijn dat opdrachten uitblijven, klanten uit beeld zijn of andere keuzes maken.
Voor deze groep heeft de rijksoverheid besloten de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) nog een periode te verlengen. TOZO 5 loopt van juli t/m september 2021. Deze kan worden aangevraagd via https://loket.gemeentehulst.nl/Loket/products

Doet u als ondernemer een beroep op TOZO 5? Dan kunt u een telefoontje van de gemeente verwachten. We willen graag met u bespreken wat er nog moet gebeuren om weer voor voldoende inkomsten te zorgen. Of zijn er misschien andere problemen? We hebben contacten met verschillende ketenpartners met expertise die met u kunnen meedenken.

Voor vragen kunt u bij ons terecht op telefoonnummer 14 0114.