Hulst investeert in wegen

Ook de komende jaren gaat de gemeente Hulst weer investeren in het verbeteren en vernieuwen van bepaalde wegen. Op de planning voor de jaren 2021 tot en met 2024 staan werken in Hulst, Kapellebrug, Kloosterzande, Vogelwaarde, Nieuw Namen en Ossenisse. Een aanzienlijk deel van deze werken hangt samen met onderhoud aan de riolering ter plaatse.

In 2021 wordt in de Hulster binnenstad op de Houtmarkt, in de Kleine Bagijnestraat en omgeving de riolering vervangen, waarna de straten worden heringericht. Daarnaast wordt in Hulst de kruising Van der Maelstedeweg / Absdaalseweg onder handen genomen. Die krijgt een volledige andere indeling en gezicht. De Provincie Zeeland gaat in 2021 aan de slag met de reconstructie van de N290 in Kapellebrug. De gemeente Hulst draagt daaraan bij. Ook zal de gemeente op dat moment ter plaatse de riolering vervangen. In Kloosterzande wordt ook in 2021 in straten de riolering vervangen, waarna de straten worden heringericht. Het gaat om de Irenestraat en de Pastoor Smuldersstraat. In 2021 wordt in Vogelwaarde gewerkt aan de riolering in het Kerkhofpad. De straat krijgt daarna een nieuwe bestrating. Tenslotte gaat in 2021 ook de schop in de grond in Nieuw Namen. Daar wordt de riolering vervangen in de Smetstraat, de Reynaertstraat en de Tybaertstraat. Ook deze straten worden nadien voorzien van nieuwe bestrating.

Het volgende jaar – 2022 – is de reconstructie van het Havenfort en de Gentsestraat in Hulst voorzien. Daarnaast zijn in de wijk Nieuw Hulst werken aan de riolering gepland. Het gaat om alle straten ten zuiden van de Trumanlaan en de Poorterslaan. Deze worden aansluitend bestraat met nieuwe materialen. Daarnaast wordt in 2022 de Glacisweg in Hulst onder handen genomen. Tenslotte staan ook dit jaar werkzaamheden aan de riolering in Vogelwaarde gepland. Dat is voorzien in de Populierenstraat en de omgeving van het sportpark. Na de rioolwerken krijgt de straat nieuw bestratingsmateriaal.

In 2023 wordt in Hulst de Absdaalseweg voorzien van een nieuwe riolering en vervolgens heringericht.

Tenslotte staan voor 2024 al twee werken op de planning. Dat is enerzijds de reconstructie van de Steenstraat in de binnenstad van Hulst. Anderzijds zijn riool- en herinrichtingswerken aan de Lageweg in Ossenisse voorzien.
 
De raadscommissie Ruimte buigt zich op dinsdag 1 december 2020 over het voorstel van het Meerjareninvesteringsplan Wegen 2021-2024. Voorgesteld wordt om voor het jaar 2021 een bedrag van ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar te stellen.