Hulst investeert in wegen

Ook de komende jaren gaat de gemeente Hulst weer investeren in het verbeteren en vernieuwen van bepaalde wegen. Op de planning voor de jaren 2019 tot en met 2022 staan werken in Hulst, Lamswaarde, Sint Jansteen, Kloosterzande, Vogelwaarde, Ossenisse en Nieuw Namen. Een aanzienlijk deel van deze werken hangt samen met onderhoud aan de riolering ter plaatse.

In 2019 is de herinrichting voorzien van een gedeelte van de Hulster binnenstad. Het gaat om de Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat, Tuinstraat en Lange Nieuwstraat.
Daarnaast staat voor 2019 een reconstructie van de Frederik Hendrikstraat in Lamswaarde op de planning. In Sint Jansteen wordt in 2019 gewerkt aan de riolering in de Past. Mertensstraat, Oude Drijdyck, Burg. Geirnaerdstraat, Jos Everaardstraat, Sint Antoniusdreef, Past. Schetsstraat en Henri Dunantstraat. Deze straten worden vervolgens ook heringericht. Ook in Kloosterzande wordt – net als in Sint Jansteen – in 2019 in meerdere straten gewerkt aan de riolering. Na de rioolwerken vindt ook hier een inrichting van de straat plaats. Het gaat om Willem Alexanderstraat, Emmastraat, Beatrixstraat en een gedeelte van het Marijkeplein.

In 2020 staat de reconstructie van de Tivoliweg te Hulst op de planning. In Kloosterzande wordt ook in 2020 in meerdere straten de riolering vervangen, waarna de straten worden heringericht. Het gaat om de Antoniusstraat, J.F. Kennedylaan, Tulpstraat, Margrietstraat en een gedeelte van het Marijkeplein. In 2020 staan ook riool- en herinrichtingswerken gepland in Vogelwaarde. Hier betreft het de Kastanjestraat, Lindestraat, Acaciastraat en de Azaleastraat.

Het volgende jaar – 2021 – is de reconstructie van de kruising Van der Maelstedeweg / De Statie voorzien. Daarnaast zijn in twee straten in Kloosterzande werken aan de riolering gepland. Dit maal gaat het om de Irenestraat en de Past. Smulderstraat. Deze worden aansluitend heringericht. Op Ossenisse staan in 2021 riool- en herinrichtingswerken op de planning in de Weststraat. Ook in Nieuw Namen gaan diverse straten op de schop in 2021. Het gaat om de Smetstraat, Reijnaertstraat en Tybaertstraat.

In 2022 wordt in de Hulster binnenstad de reconstructie van de Gentsestraat voorzien. In de wijk Nieuw Hulst zijn dat jaar werken gepland in het gebied ten zuiden van de Trumanstraat en de Poorterslaan. Tenslotte staat ook de reconstructie van de Glacisweg te Hulst op de planning in het jaar 2022.

De raadscommissie Ruimte buigt zich op dinsdag 27 november 2018 over het voorstel van het Meerjareninvesteringsplan Wegen 2019-2022.  Voorgesteld wordt om voor het jaar 2019 een bedrag van zo’n 1,3 miljoen euro beschikbaar te stellen.