Hulst investeert in wegen

Ook de komende jaren gaat de gemeente Hulst weer investeren in het verbeteren en vernieuwen van bepaalde wegen. Op de planning voor de jaren 2020 tot en met 2023 staan werken in Hulst, Kloosterzande, Vogelwaarde, Hengstdijk, Ossenisse en Nieuw Namen. Een aanzienlijk deel van deze werken hangt samen met onderhoud aan de riolering ter plaatse.

In 2020 staat de reconstructie van de Tivoliweg te Hulst op de planning. In Kloosterzande wordt ook in 2020 in meerdere straten de riolering vervangen, waarna de straten worden heringericht. Het gaat om de Antoniusstraat, J.F. Kennedysingel, Tulpstraat, Margrietstraat en een gedeelte van het Marijkeplein. In 2020 wordt gestart met de voorbereiding van riool- en herinrichtingswerken gepland in Vogelwaarde. Hier betreft het de Kastanjestraat, Lindenstraat, Acaciastraat en de Azaleastraat. In Ossenisse wordt de riolering in de Kerk- en Kipstraat gerenoveerd. Tenslotte is ook de vervanging van de riolering in de Plevierstraat in Hengstdijk voorzien.

Het volgende jaar – 2021 – is de reconstructie van de kruising Van der Maelstedeweg / De Statie voorzien. Daarnaast zijn in twee straten in Kloosterzande werken aan de riolering gepland. Dit maal gaat het om de Irenestraat en de Pastoor Smulderstraat. Deze worden aansluitend heringericht. Op Ossenisse staan in 2021 riool- en herinrichtingswerken op de planning in de Weststraat. Ook in Nieuw Namen gaan diverse straten op de schop in 2021. Het gaat om de Smetstraat, Reijnaertstraat en Tybaertstraat.

In 2022 wordt in de Hulster binnenstad de reconstructie van de Gentsestraat voorzien. In de wijk Nieuw Hulst zijn dat jaar werken gepland in het gebied ten zuiden van de Trumanstraat en de Poorterslaan. Tenslotte staat ook de reconstructie van de Glacisweg te Hulst op de planning in het jaar 2022. 

De reconstructie van de Absdaalseweg staat op de planning voor het jaar 2023. Het gaat om de vervanging van de riolering en de herinrichting van de straat.

De raadscommissie Ruimte buigt zich op dinsdag 22 oktober 2019 over het voorstel van het Meerjareninvesteringsplan Wegen 2020-2023.  Voorgesteld wordt om voor het jaar 2020 een bedrag van één miljoen euro beschikbaar te stellen.