Hulst verwacht woningboom

De gemeente Hulst wacht de komende jaren een ware bouwboom. In stad en dorpen zullen ettelijke honderden woningeenheden worden gebouwd door ontwikkelaars, particulieren, maar ook door de woningbouwcorporaties. In het laatste geval gaat het om sociale huurwoningen. Momenteel wordt op het stadhuis hard gewerkt aan de ruimtelijke mogelijkheden om de voorziene bouwgolf mogelijk te maken.

Bij dit alles komt heel wat kijken. Het is eenmaal zo dat niet overal zomaar kan worden gebouwd. In woonwijk Groote Kreek - een zogenaamde uitleglocatie – kan de gemeente Hulst sowieso vooruit. Maar ook voor andere locaties is de gemeente druk bezig met herstructureringsoperaties, vooral in de dorpen. Die vergen wel wat tijd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft eigenlijk - als het om volkshuisvesting gaat - twee grote wensen: Woningen voor starters en woningen voor arbeidsmigranten. Naar beiden is vraag. Het streven is om daar - samen met de corporaties - verandering in te brengen door bijvoorbeeld een reeks aan tiny houses of soortgelijk te bouwen voor arbeidsmigranten.

Zien bouwen doet bouwen
Hulst heeft - na wat moeilijke jaren - de wind als woongemeente weer behoorlijk in de rug. Dat is niet alleen te danken aan de aantrekkelijkheid van de gemeente op zich, maar ook aan de extreem lage rente, de nog steeds groeiende belangstelling van Belgen voor een betaalbare woonstek in Zeeuws-Vlaanderen en het feit dat eigen ingezetenen hun plannen om te investeren in hun woonwensen niet meer willen uitstellen. Dat alles en de economie die nu goed draait, heeft veel veranderd. En, zien bouwen doet bouwen!

Stroomversnelling
Plannen die voor kort niet of slecht liepen, zijn inmiddels in een stroomversnelling terecht gekomen. Ook de deelplannen van het project De Nieuwe Bierkaai in de Hulster binnenstad komen langzaamaan in de uitvoeringsfase terecht. Dat betekent al snel zo’n 120 woningen in verschillende prijsklassen erbij. Het college van burgemeester en wethouders hoopt verder snel verder te kunnen bouwen in Groote Kreek, een plan dat in een tweede fase ruimte moet bieden aan 150 woningen, gefaseerd op te schroeven tot 350. In Sint Jansteen wordt binnenkort gebouwd op het terrein van de voormalige basisschool. Ook herstructurering van een deel van het Neckermannterrein zou weer ruimte moet scheppen voor tientallen nieuwbouwwoningen.

Terrein Scheerders
In Vogelwaarde staat ook het een en ander te gebeuren. Het streven is om het terrein van voormalige vrachtvervoerder Scheerders te herstructureren. Lukt dat, dan verrijzen daar enkele tientallen huur-en koopwoningen. Corporatie Woongoed is bij dit project nauw betrokken.
En dan is er nog het Hof te Zandeplein in Kloosterzande dat wacht op een metamorfose met daarbij de bouw van 30 huizen of meer.
In Clinge komt zeer binnenkort ook weer ruimte om te bouwen. B en W legden deze maand de commissie Ruimte een invullingsplan voor het Vermeerplein voor dat positief werd ontvangen. Op die locatie kunnen 12 tot 14 woningen worden gebouwd afhankelijk van het type. De gemeente wil met een woonbehoeftenonderzoek onder de bevolking van Clinge de meest wenselijk invulling bereiken. Voor Clinge is verder het plan Clinge West voor zo’n tien woningen in ontwikkeling, maar  op dit moment hebben zeker het dubbel aantal mensen  met bouwwensen voor dit plan zich gemeld. Elders in de gemeente wordt ook nog gewerkt aan bouwmogelijkheden in kleinere inbreilocaties