Hulster enquête duurzaamheid

De gemeente Hulst werkt aan het opstellen van een duurzaamheidsbeleid. Daarin moet onder andere naar voren komen wat als doelen worden gesteld, welke onderwerpen er belangrijk worden gevonden en hoe hoog we de lat willen leggen. Bij het bepalen van het beleid vindt het gemeentebestuur het belangrijk te weten hoe de inwoners en ondernemers tegen deze vraagstukken aan kijken en wat hun mening is over de diverse aspecten van duurzaamheid. Daarom is een enquête opgesteld. Inwoners en ondernemers kunnen deze tot uiterlijk 23 januari 2020 invullen en op die manier hun mening en zienswijze laten weten.

De enquête kan worden ingevuld via deze link: enquête duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in deze 21e eeuw. Het is ook een breed begrip. Het komt er – in het kort – op neer dat in een duurzame wereld mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn; zodat we de aarde niet uitputten en een prettige leefomgeving behouden.

Vervolgstap
Het opstellen van een duurzaamheidsbeleid is een eerste stap. Op een later moment wordt bekeken welke acties nodig zijn. Inwoners en ondernemers die mee willen werken aan het vervolgtraject, kunnen aan het einde van de enquête hun naam en mailadres invullen. Zij worden dan uitgenodigd voor de meedenkavond in 2020.