Huurschulden vroegtijdig signaleren

De gemeente Hulst en de woningbouwcorporaties gaan samenwerken aan schuldpreventie. Samen gaan ze in een vroeg stadium actief aan de slag met situaties waar sprake is van huurschulden. Door vroegtijdig te signaleren dat er problemen zijn met het betalen van de huur, kan mogelijk worden voorkomen dat schulden nog meer oplopen. Dit kan door deze huurders snel goede ondersteuning aan te bieden.

De gemeente Hulst, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en de Woonstichting Hulst willen met deze aanpak voorkomen dat mensen in een schuldsaneringstraject terecht komen of dat uithuisplaatsing aan de orde komt.

Ondertekening gemaakte afspraken
De drie partijen hebben samen afspraken gemaakt over de aanpak van de schuldpreventie. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Samenwerkingsconvenant Schuldhulpverlening. Dit convenant wordt op woensdag 28 februari 2018 ondertekend door de heer Adri Totté, wethouder van de gemeente Hulst, de heer Ralph Van Dijk, directeur/bestuurder Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en de heer Jurgen Pijcke, directeur/bestuurder Woonstichting Hulst.
De ondertekening vindt plaats om 13.00 uur in het stadhuis te Hulst.

Overige initiatieven schuldhulpverlening
Er zijn in de gemeente Hulst meerdere initiatieven op het gebied van schuldhulpverlening. Zo werd op 18 december 2017 in Hulst de intentieovereenkomst ondertekend om te komen tot de inzet van Schulphulpmaatjes. Een schuldhulpmaatje is de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken.
Daarnaast is de Stichting Hulst voor Elkaar actief op het gebied van preventie. Ook is er de formulierenbrigade, die mensen de helpende hand kunnen bieden in de wirwar van papieren en formulieren als ze daar zelf niet uitkomen.