Inclusie agenda gemeente Hulst

De inclusie agenda voor de gemeente Hulst is gereed. Deze agenda moet er voor zorgen dat er een aangenamere leefomgeving voor iedereen wordt gecreëerd. Een omgeving waar iedereen op zijn/haar eigen manier kan participeren en bijdragen in de Hulster samenleving. Een omgeving waar iedereen kan zijn wie hij/zij wil zijn. Aan de agenda hebben verschillende professionals en ervaringsdeskundigen invulling gegeven. De raadscommissie Samenleving buigt zich op woensdag 23 oktober 2019 over de Lokale Inclusie Agenda.

Om de Hulster samenleving toegankelijker te maken voor zowel inwoners als bezoekers, zijn twaalf onderwerpen opgenomen in de agenda, te weten: onderwijs & ontwikkeling, thuis, werk & inkomen, vrije tijd, vervoer, welzijn/gezondheid & ondersteuning, toegankelijkheid, veiligheid, beleidsvorming, niets over ons zonder ons, informatie & communicatie én bewustwording.
De inclusie agenda is een meerjarige plan, dat gedurende een periode van drie jaar doorloopt.
Voor de uitvoering van de agenda is een bedrag van 53.800 euro nodig.

Aanleiding
In 2016 werd het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap door Nederland ondertekend. Hierdoor is iedere gemeente in Nederland verplicht een lokaal inclusiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Inclusie houdt in dat elke individu als volwaardig wordt geaccepteerd en dat de omgeving zo is ingericht dat hij/zij volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij.

Ongeveer 1 op de 10 mensen in Nederland heeft een beperking die invloed heeft op het dagelijks leven. Mensen met een beperking lopen er bijvoorbeeld regelmatig tegenaan dat gebouwen, toiletten, websites of winkels niet toegankelijk zijn. Verder wordt bij het opstellen van informatie vaak geen rekening gehouden met mensen met een verstandelijke beperking. Teksten zijn voor hen vaak te moeilijk. Ook voor mensen die doof of slechthorend zijn, is informatie niet altijd toegankelijk. Dit belemmert mensen met een beperking om zelfstandig aan de maatschappij deel te nemen.