Individuele studietoeslag

Bent u student en kunt u vanwege een medische beperking niet of weinig bijverdienen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de Individuele studietoeslag. Wanneer u studiefinanciering ontvangt, is het mogelijk om via de gemeente een studietoeslag te krijgen. Als u in Hulst woont kunt u een aanvraag indienen via www.gemeentehulst.nl/Inwoners/Werk_Inkomen/Hulp_bij_een_laag_inkomen/Individuele_studietoeslag .

Als u bent ingeschreven in een andere gemeente, kunt u daar uw aanvraag doen.
De regeling wordt per 1 januari 2021 veranderd. Met deze wijziging krijgen studenten met een medische beperking hetzelfde bedrag aan studietoeslag uitgekeerd. Nu kan dit bedrag per gemeente verschillen.