Infoavond overstap naar aardgasvrije gemeente

In Zeeland werken we samen aan een plan en aanpak om in de toekomst over te stappen naar aardgasvrij wonen. Inwoners en eigenaren van huizen en gebouwen krijgen op den duur te maken met de overstap van aardgas naar een duurzame vorm van verwarmen en koken.
In november 2020 hebben we u via een online enquête gevraagd mee te denken over dit onderwerp. Daaruit bleek dat veel inwoners van de gemeente Hulst weten dat we op zoek moeten naar andere, duurzame manieren van verwarmen en dat veel inwoners regelmatig geïnformeerd willen worden.

Waar staan we?
We onderzoeken nu hoe we de overstap naar een aardgasvrije gemeente in een passend tempo kunnen maken. We kijken welke wijk op welke manier over zou kunnen gaan op andere manieren van verwarmen en welke tussenstappen we nu al kunnen nemen. Dit schrijven we op in de Transitievisie Warmte. In 2021 moet elke gemeente zo’n visie klaar hebben. Graag informeren we u over waar we als gemeente nu staan. Wat zijn de eerste resultaten van de Transitievisie Warmte en wat vindt u daarvan? Hiervoor organiseren we een informatieavond voor onze inwoners.

Informatieavond
De informatieavond is op dinsdag 15 juni 2021 en begint om 19.30 uur. De bijeenkomst duurt 1,5 uur.
Tijdens deze online bijeenkomst:

• Vertellen we meer over de overstap naar aardgasvrij en de tussenstappen daar naartoe

• Delen we de eerste resultaten uit de Transitievisie Warmte

• Praten we door over de vervolgstappen richting de uitvoering

Wilt u deze online bijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan aan via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/K9SR77Z
U ontvangt vóór de start van de bijeenkomst een link waarmee u kunt inloggen.